Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 122,746 | Tổng số nhận về: 263.269
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 21/01/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long25701288415454
2  UBND Thị Xã Bình Minh162991058126880
3  UBND huyện Bình Tân48981629921197
4  UBND huyện Long Hồ43491629920648
5  UBND huyện Tam Bình98621629926161
6  UBND huyện Mang Thít65491629922848
7  UBND huyện Trà Ôn162991629932598
8  UBND huyện Vũng Liêm162991629932598
9  HĐND tỉnh Vĩnh Long33548645199
10  UBND Thành phố Vĩnh Long103241629926623
11  Liên minh các hợp tác xã01717
12  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long821052113
13  Tỉnh ủy Vĩnh Long000
14  Văn phòng tỉnh ủy356975700
15  Ban Dân tộc50467517
16  Ban quản lý các KCN tỉnh147533754850
17  Ban Tôn giáo12223
18  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long125512552
19  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
20  Công an tỉnh4553535398
21  Cục thống kê4726892736
22  Cục thuế Vĩnh Long1335013514
23  Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị11920
24  Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh364340704
25  Kho bạc nhà nước tỉnh3855165554
26  Sở Công Thương4818791360
27  Sở Giao thông vận tải408820396127
28  Sở Giáo dục và Đào tạo416946488817
29  Sở Kế hoạch và Đầu tư41641061014774
30  Sở Khoa học và Công nghệ5710021059