Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 100.861 | Tổng số nhận về: 270.314
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 27/03/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long42471515019397
2  UBND Thị Xã Bình Minh162991583632135
3  UBND huyện Bình Tân9171163712554
4  UBND huyện Long Hồ18361629918135
5  UBND huyện Tam Bình7641248113245
6  UBND huyện Mang Thít74121629923711
7  UBND huyện Trà Ôn162991629932598
8  UBND huyện Vũng Liêm162991629932598
9  HĐND tỉnh Vĩnh Long56253905952
10  UBND Thành phố Vĩnh Long18931629918192
11  Liên minh các hợp tác xã02121
12  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long822752283
13  Tỉnh ủy Vĩnh Long000
14  Văn phòng tỉnh ủy362576260
15  Ban Dân tộc50467517
16  Ban quản lý các KCN tỉnh162836885316
17  Ban Tôn giáo12223
18  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long127642765
19  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
20  Công an tỉnh4557785823
21  Cục thống kê5029332983
22  Cục thuế Vĩnh Long1337723785
23  Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị11920
24  Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh364340704
25  Kho bạc nhà nước tỉnh3959966035
26  Sở Công Thương80014212221
27  Sở Giao thông vận tải468432347918
28  Sở Giáo dục và Đào tạo460251189720
29  Sở Kế hoạch và Đầu tư44671157616043
30  Sở Khoa học và Công nghệ21414031617