Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 99.481 | Tổng số nhận về: 267.885
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 21/03/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long40531484618899
2  UBND Thị Xã Bình Minh162991550331802
3  UBND huyện Bình Tân8391128312122
4  UBND huyện Long Hồ16821629917981
5  UBND huyện Tam Bình6981200212700
6  UBND huyện Mang Thít72901629923589
7  UBND huyện Trà Ôn162991629932598
8  UBND huyện Vũng Liêm162991629932598
9  HĐND tỉnh Vĩnh Long56253565918
10  UBND Thành phố Vĩnh Long17491629918048
11  Liên minh các hợp tác xã02020
12  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long822642272
13  Tỉnh ủy Vĩnh Long000
14  Văn phòng tỉnh ủy362076210
15  Ban Dân tộc50467517
16  Ban quản lý các KCN tỉnh160936705279
17  Ban Tôn giáo12223
18  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long127512752
19  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
20  Công an tỉnh4557405785
21  Cục thống kê5029142964
22  Cục thuế Vĩnh Long1337503763
23  Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị11920
24  Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh364340704
25  Kho bạc nhà nước tỉnh3959646003
26  Sở Công Thương76413782142
27  Sở Giao thông vận tải464131587799
28  Sở Giáo dục và Đào tạo454650959641
29  Sở Kế hoạch và Đầu tư44491146415913
30  Sở Khoa học và Công nghệ20513731578