Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 129.233 | Tổng số nhận về: 317.175
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 25/08/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long75451282920374
2  HĐND tỉnh Vĩnh Long63366207253
3  Sở Nội vụ204154737514
4  Sở Tài chính2273892211195
5  Sở Kế hoạch và Đầu tư54521433419786
6  Sở Giao thông vận tải6384675713141
7  Sở Xây dựng118685409726
8  Sở Y tế886955010436
9  Sở Giáo dục và Đào tạo6020678312803
10  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn37471629920046
11  Sở Tài nguyên và Môi trường86801362322303
12  Sở Công Thương179832095007
13  Sở Tư pháp177159337704
14  Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch127601276
15  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội114147285869
16  Sở Khoa học và Công nghệ68425513235
17  Sở Thông tin và Truyền thông3892726911161
18  Ban Dân tộc50467517
19  Ban Tôn giáo12223
20  Ban quản lý các KCN tỉnh193745296466
21  Thanh tra tỉnh2420632087
22  Tòa án nhân dân tỉnh137113712
23  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh929943003
24  Công an tỉnh4770587105
25  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
26  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long133633364
27  Liên Đoàn Lao Động55448503
28  Liên minh các hợp tác xã03535
29  Cục thống kê5635503606
30  Cục thuế Vĩnh Long1347854798