Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 100.313 | Tổng số nhận về: 289.203
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 25/05/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long58281629922127
2  HĐND tỉnh Vĩnh Long58157476328
3  Sở Nội vụ204154737514
4  Sở Tài chính122064897709
5  Sở Kế hoạch và Đầu tư47351237017105
6  Sở Giao thông vận tải518742119398
7  Sở Xây dựng55572197774
8  Sở Y tế41050255435
9  Sở Giáo dục và Đào tạo5398558310981
10  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn19961629918295
11  Sở Tài nguyên và Môi trường69201147618396
12  Sở Công Thương109317832876
13  Sở Tư pháp140448846288
14  Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch7190719
15  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội57335984171
16  Sở Khoa học và Công nghệ36217052067
17  Sở Thông tin và Truyền thông338860039391
18  Ban Dân tộc50467517
19  Ban Tôn giáo12223
20  Ban quản lý các KCN tỉnh170939255634
21  Thanh tra tỉnh1113251336
22  Tòa án nhân dân tỉnh132223223
23  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh126702671
24  Công an tỉnh4761616208
25  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
26  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long129502951
27  Liên Đoàn Lao Động55307362
28  Liên minh các hợp tác xã03030
29  Cục thống kê5231183170
30  Cục thuế Vĩnh Long1340444057